Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

Benvolguts veïns i veïnes,Us donem la benvinguda a aquest portal que suposa una eina d’accés a la informació que ofereix l’Ajuntament del Molar.Tenim la intenció d’anar progressant i millorant la relació entre l’administració local i els ciutadans, tenim la voluntat d’anar ampliant i millorant les...
PERE PELLEJÀ LLOPCàrrec: AlcaldeRegidories: Urbanisme, Obres i Serveis, RRHH i Esports JOANA CUBELLSCàrrec: 1era Tinent d’AlcaldiaRegidories: Afers Socials, Salut i Participació CiutadanaConsell Comarcal del Priorat: Serveis Socials, Representant a la Creu Roja i a la Fundació per a la Preservació...
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del Molar i les seves modificacions les podeu consultar al següent enllaç: https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?sortColumn=data&fromPage=load&reqCode=cerca&sortDirection=-1&comarcaSel=&pagingPage=1&municipiSel=...
Si busqueu feina, podeu inscriure'us en un llistat de borsa de treball a l'Ajuntament de El Molar i en cas que hi hagi demandes de feina, us ho farem saber.Així mateix, a través del Consell Comarcal, podem donar-vos informació sobre la Borsa de treball que gestionen.Ofertes
Molarencs i molarenques, aquí trobareu els enllaços a les gravacions i documents de les reunions de poble que realitza l'ajuntament. Tots ells d'accés lliure a la població.Trobareu les gravacions de les reunions al canal de Youtube de l'Ajuntament: @AjuntamentdelMolarI els documents presentats a...
C/ Marquès de Tamarit, 143736 El MolarPriorat (Tarragona) Telèfon: 977 82 51 27Fax: 977 82 52 00 Correu electrònic: aj.molar@altanet.org
Subscriure a
Menu

Menú principal