Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

Benvinguts i benvingudes a la pàgina web de l’ajuntament del Molar,Aquest volem que en un futur no molt llunyà sigui un espai viu que doni resposta a les necessitats dels seus usuaris. Avui en dia no s’entendria una administració que no apostés per aquests recursos per agilitzar les gestions i per...
ROGER GRIFOLL DECLARA  -Càrrec: Alcalde PresidentJOAN VERNET MUNTAÑOLA  -Càrrec: 1r. tinent d'alcalde  -Àrees: Urbanisme, Protecció Civil, Agricultura, Joventut, Serveis Socials i Gent Gran ALFRED GRIFOLL ABELLÓ  -Càrrec: Regidor  -Àrees: La MinaMONTSERRAT BARGALLÓ ROSELL -Càrrec: Regidora -Àrees:...
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del Molar i les seves modificacions les podeu consultar al següent enllaç: https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?sortColumn=data&fromPage=load&reqCode=cerca&sortDirection=-1&comarcaSel=&pagingPage=1&municipiSel=...
Si busqueu feina, podeu inscriure'us en un llistat de borsa de treball a l'Ajuntament de El Molar i en cas que hi hagi demandes de feina, us ho farem saber.Així mateix, a través del Consell Comarcal, podem donar-vos informació sobre la Borsa de treball que gestionen.Ofertes
C/ Marquès de Tamarit, 143736 El MolarPriorat (Tarragona) Telèfon: 977 82 51 27Fax: 977 82 52 00 Correu electrònic: aj.molar@altanet.org
Subscriure a
Menu

Menú principal