Història del Molar

Podríem imaginar-nos que en època antiga el territori del Priorat era un lloc més aviat buit i desolat, però la realitat no era ben bé així.

En el segle VIII aC, en el terme de El Molar i adjacents, es podria parlar d'una alta densitat d'ocupació, ja que, a banda i banda del riu Siurana, hi havia dues poblacions de (possiblement) un centenar d'habitants cadascuna. La primera, al nostre terme, era El Calvari, la segona, a l'altra riba, el Puig Roig del Roget.

Com podem imaginar, i seguint la llarga i nostrada tradició de les relacions entre veïns, devia existir una petita rivalitat entre els dos pobles.

Aquestes relacions d’estires i arronses, d’amors i odis i, sobretot, de convivència, ens van passejant per una llarga història que neix amb els primers assentaments humans del segle VII aC i que es va construint, al llarg dels anys, amb el pas dels romans per les nostres terres, el conflicte entre àrabs i cristians i la “reocupació” cristiana, la fundació d’una població de masos dispersos que, amb els anys, es va convertint en un poble, el paper de El Molar com a centre miner, espai d’industrialització i d’arribada de la modernitat i el terrible pas de la Guerra Civil.

XXX segles d’història i d’històries, moltes d’elles encara pendents de ser descobertes, que dibuixen l’ànima d’un poble únic: El Molar.

Textos: Maria Garcia Barberà

Fotografies: Ajuntament El Molar

El Molar, com molts indrets de la comarca del Priorat, ha estat lloc de pas i terra ocupada des de ja fa milers d’anys. I malgrat que no podem començar a parlar del poble en si fins a l’època medieval, si remuntem en el temps fins al voltant del 5.500-2.200 aC (Neolític) ens hauríem trobat en un...
Jaciment protohistòric del Calvari, segles VIII a VI aC (aproximadament). Malgrat que és un espai encara en excavació i estudi, amb les restes que s'han descobert des del 1930 fins a l'actualitat es pot afirmar que va ser, en el seu moment d'esplendor, una capital dins el territori.És un jaciment...
Malgrat que durant la protohistòria el territori del Molar havia estat un indret ocupat, un espai industrial de gran importància i un centre de comerç destacat dins el “Priorat” (vegeu El Calvari); les èpoques daurades no duren per sempre, el temps passa, els habitants abandonen aquest antic poble...
Posteriorment a la presència romana, el terme del Molar queda pràcticament desocupat i el centre de població es trasllada a Garcia. Garcia, que en un primer moment depenia de Siurana, acabarà independitzant-se i es convertirà en un centre de poder que governa sobre els territoris de Garcia, El...
Mina Lussa, un dels principals escenaris de la Guerra Civil al poble de El Molar. Esdevindrà Hospital de Guerra durant l'escenari de la Batalla de l'Ebre, d'aquesta manera se salvaran nombrosos ferits del front que, posteriorment, seran evacuats cap a indrets més segurs. Avui dia la Mina Lussa (o...
Poques coses són tan vitals per a un territori com ser la font de matèries primeres. Durant segles, ja des del 5.000 aC, el plom ha estat un element clau per als humans.És abundant, es fon a temperatures relativament baixes, s’utilitza en la creació d’eines i armes, en vidres i esmalts, com a...
Els rentadors, les fonts, els molins i el riu al terme del MolarEls rentadors i les fontsLa font pública i rentadors del Molar és una construcció de gran bellesa, amb dos passadissos coberts per un sostre de canyís i teula, suportat per columnes de maó i terres empedrats; al centre, les dues basses...
Subscriure a
Menu

Menú principal