Història del Molar

Podríem imaginar-nos que en època antiga el territori del Priorat era un lloc més aviat buit i desolat, però la realitat no era ben bé així.

En el segle VII aC, en el terme de El Molar i adjacents, es podria parlar d'una alta densitat d'ocupació ja que, a banda i banda del riu Siurana, hi havia dues poblacions de (possiblement) un centenar d'habitants cadascuna. La primera, al nostre terme, era El Calvari, la segona, a l'altra riba, el Puig Roig del Roget.

Com podem imaginar, i seguint la llarga i nostrada tradició de les relacions entre veïns, devia existir una petita rivalitat entre els dos pobles.

Aquestes relacions d’estires i arronses, d’amors i odis i, sobretot, de convivència, ens van passejant per una llarga història que neix amb els primers assentaments humans del segle VII aC i que es va construint, al llarg dels anys, amb el pas dels romans per les nostres terres, el conflicte entre àrabs i cristians i la “reocupació” cristiana, la fundació d’una població de masos dispersos que, amb els anys, es va convertint en un poble, el paper de El Molar com a centre miner, espai d’industrialització i d’arribada de la modernitat i el terrible pas de la Guerra Civil.

XXVIII segles d’història i d’històries, moltes d’elles encara pendents de ser descobertes, que dibuixen l’ànima d’un poble únic: El Molar.

Textos: Maria Garcia Barberà

El Molar, com molts indrets de la comarca del Priorat, ha estat lloc de pas i terra ocupada des de ja fa milers d’anys. I malgrat que no podem començar a parlar del poble en sí fins l’època medieval, si remuntem en el temps fins al voltant del 5.500-2.200 aC (Neolític) ens hauríem trobat en un...
Jaciment protohistòric del Calvari, segles VII a VI aC (aproximadament). Malgrat que és un espai encara en excavació i estudi, amb les restes que s'han descobert des del 1930 fins a l'actualitat es pot afirmar que va ser, en el seu moment d'esplendor, una capital dins el territori.És un jaciment...
Mina Lussa, un dels principals escenaris de la Guerra Civil al poble de El Molar. Esdevindrà Hospital de Guerra durant l'escenari de la Batalla de l'Ebre, d'aquesta manera se salvaran nombrosos ferits del front que, posteriorment, seran evacuats cap a indrets més segurs. Avui dia la Mina Lussa (o...
Subscriure a