Història del Molar

Podríem imaginar-nos que en època antiga el territori del Priorat era un lloc més aviat buit i desolat, però la realitat no era ben bé així.

En el segle VII aC, en el terme de El Molar i adjacents, es podria parlar d'una alta densitat d'ocupació ja que, a banda i banda del riu Siurana, hi havia dues poblacions de (possiblement) un centenar d'habitants cadascuna. La primera, al nostre terme, era El Calvari, la segona, a l'altra riba, el Puig Roig del Roget.

Com podem imaginar, i seguint la llarga i nostrada tradició de les relacions entre veïns, devia existir una petita rivalitat entre els dos pobles.

Aquestes relacions d’estires i arronses, d’amors i odis i, sobretot, de convivència, ens van passejant per una llarga història que neix amb els primers assentaments humans del segle VII aC i que es va construint, al llarg dels anys, amb el pas dels romans per les nostres terres, el conflicte entre àrabs i cristians i la “reocupació” cristiana, la fundació d’una població de masos dispersos que, amb els anys, es va convertint en un poble, el paper de El Molar com a centre miner, espai d’industrialització i d’arribada de la modernitat i el terrible pas de la Guerra Civil.

XXVIII segles d’història i d’històries, moltes d’elles encara pendents de ser descobertes, que dibuixen l’ànima d’un poble únic: El Molar.

Subscriure a