Noticies

15/09/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions culturals corresponent a l'anualitat 2022 per un import total de 8.573,00 euros . Aquesta línia de subvenció s'ha destinat a finançar l'actuació de...
19/07/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions culturals corresponent a l'anualitat 2022 per un import total de 8.573,00 euros . Aquesta línia de subvenció s'ha destinat a finançar l'actuació del...
30/06/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 23 de març de 2021, va concedir a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 corresponent al Programa d'inversions de l'anualitat 2021. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 15.627,00 euros...
30/05/2022
El Ministeri de l’Interior ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció PEN 2021 en l’adquisició de maquinaria per a emergències PAMEN en el pla d’actuació municipal en emergència nuclear al municipi del Molar per un import total de 32.602,49 euros i on el Ministeri de l’Interior finança el...
12/05/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions culturals corresponent a l'anualitat 2022 per un import total de 8.573,00 euros . Aquesta línia de subvenció s'ha destinat a finançar la ballada de...
08/03/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 22 de febrer de 2022, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023. En aquesta línia de subvenció, s'ha atorgat un import de 32.000,00 euros per al programa de despeses corrents contretes per l...
16/02/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 27 d'octubre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 32.000,00 euros per al programa de despeses corrents contretes per l'...
04/02/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021 . Aquesta subvenció consta de dues línies i l’Ajuntament del Molar ha...
04/02/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 24 de desembre de 2021, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció per la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2021. Aquesta subvenció consta de diferents línies i l’Ajuntament del Molar ha estat beneficiari de...
04/02/2022
En data 24 de novembre de 2021, mitjançant Resolució de la Secretaria de Governs Locals i Relacions amb l’Aran del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament del Molar ha resultat beneficiari de la subvenció per danys en infraestructures municipals i xarxa viària...

Pàgines

Menu

Menú principal