Noticies

12/02/2024
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 14 de febrer de 2023, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2023. L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, té...
12/02/2024
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 3 d'octubre de 2023, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció per la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2023. Per la Línia 1 - PAESC: Concedit un import de 30.657,52 € per al finançament de la substitució de...
09/02/2024
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 16 maig de 2023, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció de Salut Pública per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics en la convocatòria 2023. L'import concedit és de 2.590,57 €. Per...
21/08/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions culturals corresponent a l'anualitat 2023 per un import total de 12.104,53 euros. Aquesta línia de subvenció s'ha destinat a finançar les següents...
25/05/2023
La Diputació de Tarragona ha subvencionat l’actuació EmocionArt (Troba’t les ales!) per un import de 140,00 euros que suposa la totalitat de la despesa d’aquesta actuació que es va dur a terme el passat 11 de maig, a l’escola Pius XII del Molar. El finançament rebut correspon a la Subvenció per...
08/05/2023
La Diputació de Tarragona, per decret de Presidència de data 21 de març de 2023, autoritzar l'actualització de dades econòmiques relatives al projecte de la subvenció concedida a l'Ajuntament del Molar del Pla d’Acció Municipal 2019 (PAM 2019), a la línia de subvenció destinada al condicionament d’...
21/04/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions culturals corresponent a l'anualitat 2023 per un import de 8.898,03 euros. Aquesta línia de subvenció s'ha destinat a finançar la ballada de...
02/03/2023
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 20 de setembre de 2022, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022. Aquesta subvenció consta de dues línies i l’Ajuntament del Molar ha...
17/02/2023
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 14 de febrer de 2022, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 corresponent al Programa d'inversions de l'anualitat 2023. En aquesta línia de subvenció, s’ha atorgat un import de 12.337,48...
17/02/2023
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 14 de febrer de 2022, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 corresponent al Programa d'inversions de l'anualitat 2023. En aquesta línia de subvenció, s’ha atorgat un import de 47.255,59...

Pàgines

Menu

Menú principal