Noticies

26/06/2019
La Diputació de Tarragona, en la línia de concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2018, ha atorgat a l’Ajuntament del Molar una subvenció de 1.800,80 euros per a l’adquisició d’una...
20/04/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament del Molar de 3.039,01 euros, per a l'obra d' "arranjament i manteniment de serveis d'aigua potable del municipi", corresponents a la convocatòria de subvencions de caràcter excepcional 2017.
12/04/2019 Actualitat
La Diputació de Tarragona, per Acord de la Junta de Govern de data 25 de maig de 2018, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal 2018. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 29.000,00 euros per al programa de despeses corrents contretes per l'...
14/03/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament del Molar de 1.810,93 euros, per a finançar actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats. Convocatòria de...
22/07/2016
Creat en Drupal per l'àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona

Pàgines

Menu

Menú principal