SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2020-2023 - PROGRAMA D'INVERSIONS

22/10/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2020-2023 - PROGRAMA D'INVERSIONS

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 27 d'octubre de 2020, va concedir a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 10.000,00 euros per a l'actuació de millores en el camí d'accés a la mina i adequació de l'entorn, corresponent al Programa d'inversions de anualitat 2020.


Així, l'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, s'ha destinat a finançar l'execució de les obres del Projecte modificat del projecte "Valorització de l'espai museístic de la Mina Linda Mariquita mitjançant millores del camí d'accés i l'adequació de l'entorn" de 50.396,50 euros.

Es preveu que l'actuació finalitzi al novembre de 2021.

Menu

Menú principal