= La Guerra Civil =

Mina Lussa, un dels principals escenaris de la Guerra Civil al poble de El Molar. Esdevindrà Hospital de Guerra durant l'escenari de la Batalla de l'Ebre, d'aquesta manera se salvaran nombrosos ferits del front que, posteriorment, seran evacuats cap a indrets més segurs. 

Avui dia la Mina Lussa (o Loussa) - Linda Mariquita és un Centre d'interpretació on s'expliquen aquests episodis i el paper que va tenir l'edifici entre els anys 1936 i 1938.

Vols visitar-lo? 

Textos: Maria Garcia Barberà

En el moment en què es va iniciar la Guerra Civil, el juliol de 1936, la situació va portar a una parada en quasi la totalitat dels treballs d’extracció del mineral de plom de la Mina Lussa. Una situació que va resultar negativa en l’economia es va poder transformar en quelcom positiu en altres...
L’hospital D’aquests episodis de la Guerra Civil al Molar en queda constància de maneres diverses. El testimoni més visible és l’edifici de la Mina Lussa, que va ser hospital de guerra i la cara visible de la tragèdia. Però no només queda l’espai, sinó també les restes del voltant d’un centenar de...
Subscriure a
Menu

Menú principal