= La presència romana =

Malgrat que durant la protohistòria el territori del Molar havia estat un indret ocupat, un espai industrial de gran importància i un centre de comerç destacat dins el “Priorat” (vegeu El Calvari); les èpoques daurades no duren per sempre, el temps passa, els habitants abandonen aquest antic poble i l’Ebre es converteix en el nou protagonista d’aquest comerç (i sí, tot allò que s’extreu de les mines sembla que marxa riu avall, el primer anunci del que serà un període de “pobresa”).

D’aquest moment de l’Edat Antiga només en conservem una petita finestra en penombra, les poques restes d’època romana que s’han trobat a la zona dels rentadors del poble.

De fet, ja en la publicació de 1973 Història del Molar d’Àngel Cubells Cubells, es parla de l’existència d’unes restes romanes en aquesta zona i, fins i tot, d’una necròpolis (zona d’enterraments) al mateix peu del camí real de Lleida a Tortosa. El mateix Salvador Vilaseca va trobar materials, com ceràmica romana i sílex (possiblement neolític), i també en trobaren la Dra. Margarida Genera i l’equip de la Dra. Núria Rafel.

Sembla completament lògic, és clar, que en un indret d’accés a un recurs tan vital com l’aigua, en un espai més aviat pla i que encara ara s’usa per al conreu, s’haguessin establert els romans. Encara que totes les informacions fan creure que no es tractaria d’una població sinó d’una vil·la romana, amb un espai dedicat a la vida i un altre a la producció agrícola, i fins i tot un espai d’enterrament.

D’aquesta vil·la en queden ben pocs vestigis, però s’han pogut descobrir restes de construccions, fragments de dolia (grans recipients ceràmics per a emmagatzemar productes) i d’àmfora (per a emmagatzemar líquids), fragments de ceràmica sigillata (una ceràmica romana d’importació, vinguda de la península Itàlica), restes de vaixella i altres materials diversos que ens parlen encara més de la vida dels antics habitants de la vil·la, com un fragment de marbre de Carrara, destinat a la preparació de productes cosmètics per al tocador.

La memòria d’aquesta època romana perviu en el temps, a l’antic camí empedrat que uneix aquest espai amb el poblat protohistòric del Calvari se’l coneix com el “camí romà”.

El Molar no és un espai aïllat en l’època romana, a l’interior del pou de la mina Règia (Bellmunt) s’hi van descobrir lluernes i pics de ferro d’època romana; també es coneixen dues vil·les romanes a Marçà i Capçanes.   

Per a més informació: INVARQUE

Textos i fotografies: Maria Garcia Barberà

Subscriure a
Menu

Menú principal