- El Calvari, un centre dins el Priorat -

El poblat del Calvari és un jaciment del segle VIII aC* (amb una durada, encara avui, indefinida), un dels primers indrets habitats de manera permanent en el territori del Priorat. Malgrat els segles que ens separen, la vida en aquest indret no era tan aliena a nosaltres com ens pot semblar. Amb una població encara incerta, però no pas reduïda (el jaciment encara no s’ha acabat d’excavar, ni de bon tros). En un clima temperat, amb el paisatge no massa diferent de l’actual, aquestes persones haurien començat a treballar la terra i transformar els espais en un procés que, a partir d’aquell moment, ja no s’ha aturat. El Priorat, El Molar, una terra unida intrínsecament als seus habitants.

I no tan sols ens trobem amb una població estable i un paisatge canviant, sinó amb la presència d’una indústria pionera, la mineria i processament del plom per a la seva posterior venda a un “mercat estranger”, es venia el mineral als fenicis a canvi de diversos productes entre els quals podríem destacar el vi.

És així, doncs, com les primeres passes de la nostra identitat -els petits pobles, el lligam amb el paisatge, l’aprofitament dels propis recursos i la presència del vi- comencen a establir-se ja en aquesta època tan llunyana, el món de l’Edat del Bronze-Ferro i tot el que comporta.

* Dins el període de la protohistòria que, de manera col·loquial, podem situar entre la prehistòria i els ibers, en la nostra regió.

Textos i fotografies: Maria Garcia Barberà
Subscriure a
Menu

Menú principal