Noticies

09/12/2019
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 14 de juny de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a programes d'activitats culturals dels ajuntaments fins a 5.000 habitants, corresponent a la convocatòria de 2019. L'import de la subvenció és de 1.460,91 euros...
09/12/2019
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 22 d'octubre de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció destinada als ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular, corresponent a la convocatòria de...
09/12/2019
La Diputació de Tarragona, per Decret de Presidència de data 14 d'agost de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció destinada al finançament d'actuacions de vigilància dels usuaris de piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, corresponent a la convocatòria de 2019 i...
30/10/2019
La D iputació de Tarragona, per Decret de Presidència de data 19 de juliol de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar una subvenció nominativa de la secció de Cultura per un import de 30.000 euros que s'han destinat al Projecte de museïtzació i centre d'interpretació de l'entorn de la sanitat a...
21/08/2019
La Diputació de Tarragona, per Acord de la Junta de Govern de data 21 de setembre de 2018, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del programa específic d'obres pel sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir...
13/08/2019
Consulteu el programa de la Festa Major 2019, del 14 al 18 d'agost.
13/08/2019
La Diputació de Tarragona, per Acord de la Junta de Govern de data 25 de maig de 2018, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal 2018. L'import atorgat dins la línia del Programa d'inversions fou de 10.457,00 euros que s'han destinat al projecte de Condicionament...
26/06/2019
La Diputació de Tarragona, en la línia de concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2018, ha atorgat a l’Ajuntament del Molar una subvenció de 1.800,80 euros per a l’adquisició d’una...
20/04/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament del Molar de 3.039,01 euros, per a l'obra d' "arranjament i manteniment de serveis d'aigua potable del municipi", corresponents a la convocatòria de subvencions de caràcter excepcional 2017.
12/04/2019 Actualitat
La Diputació de Tarragona, per Acord de la Junta de Govern de data 25 de maig de 2018, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal 2018. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 29.000,00 euros per al programa de despeses corrents contretes per l'...

Pàgines

Menu

Menú principal