GENERALITAT DE CATALUNYA - SUBVENCIÓ PER DANYS EN INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS

04/02/2022

GENERALITAT DE CATALUNYA - SUBVENCIÓ PER DANYS EN INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS

En data 24 de novembre de 2021, mitjançant Resolució de la Secretaria de Governs Locals i Relacions amb l’Aran del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament del Molar ha resultat beneficiari de la subvenció per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes a l'article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020.

L’import de la subvenció és de 15.817,80 euros i s’ha atorgat per a finançar l’execució del projecte de Reparació d’urgència d’un tram del carrer Nou d’accés al municipi del Molar.

 

Menu

Menú principal