Noticies

08/03/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 22 de febrer de 2022, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023. En aquesta línia de subvenció, s'ha atorgat un import de 32.000,00 euros per al programa de despeses corrents contretes per l...
16/02/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 27 d'octubre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 32.000,00 euros per al programa de despeses corrents contretes per l'...
04/02/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021 . Aquesta subvenció consta de dues línies i l’Ajuntament del Molar ha...
04/02/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 24 de desembre de 2021, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció per la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2021. Aquesta subvenció consta de diferents línies i l’Ajuntament del Molar ha estat beneficiari de...
04/02/2022
En data 24 de novembre de 2021, mitjançant Resolució de la Secretaria de Governs Locals i Relacions amb l’Aran del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament del Molar ha resultat beneficiari de la subvenció per danys en infraestructures municipals i xarxa viària...
29/12/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions culturals corresponent a l'anualitat 2021. Aquesta línia de subvenció s'ha destinat a finançar l'espectacle familiar ofert per Latin Company el...
23/12/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions culturals corresponent a l'anualitat 2021. Aquesta línia de subvenció s'ha destinat a finançar la cercavila realitzada per la Xaranga La Murga que...
29/10/2021
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 5 d'octubre de 2021, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular corresponent a la convocatòria de 2021. L'import de la subvenció és de 975 euros que...
29/10/2021
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 26 d'octubre de 2021, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a restablir el béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2021. L'import de la subvenció és de 1.927,...
22/10/2021
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 27 d'octubre de 2020, va concedir a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 10.000,00 euros per a l'actuació de millores en el camí d'accés a la...

Pàgines

Menu

Menú principal