Noticies

18/01/2021
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 27 d'octubre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 32.000,00 euros per al programa de despeses corrents contretes per l'...
15/01/2021
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 20 d'octubre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció amb matèria de protecció de la salut pública amb motiu de la COVID19, corresponent a la convocatòria 2020. L'import de la subvenció, atorgada per concurrència...
10/12/2020
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 24 de novembre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per actuacions destinades a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, corresponent a la convocatòria de 2020. L'import concedit de la...
10/12/2020
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern d'1 de desembre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a la millora de les instal·lacions i equipament del consultori mèdic, corresponent a la convocatòria 2020. L'import de la subvenció, atorgada per concurrència...
18/11/2020
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 17 de novembre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a activitats culturals, esportives i educatives i per l'impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID19, corresponent a la convocatòria...
21/02/2020
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 14 d'agost de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, corresponent a la convocatòria de 2019...
19/02/2020
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 14 d'agost de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos derivats de les plagues urbanes (artòpodes i rossegadors) i gestió dels gossos i gats...
18/02/2020
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 14 de juny de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars de valor cultural, corresponent a la convocatòria de 2019. L'import de la subvenció...
18/02/2020
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 17 de desembre de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a activitats culturals i d'interès ciutadà de caracter singular corresponent a la convocatòria de 2019. L'import de la subvenció és de 1.347,40 euros i s'han...
27/01/2020
La Diputació de Tarragona, per decret de Presidència de data 23 de maig de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal 2019 per a la línia de subvenció destinada al sosteniment del lloc de secretaria intervenció. L'import atorgat en aquesta línia de subvenció...

Pàgines

Menu

Menú principal