SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2022

17/02/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2022

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 29 de novembre de 2022, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i elements patrimonials (anualitat 2022). L’import concedit és de 25.000,00 euros que es destinaran a cofinançar la renovació del parc infantil i l’adquisició de diversos béns per als equipaments municipals.

Menu

Menú principal