SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SALUT PÚBLICA 2022

02/03/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SALUT PÚBLICA 2022

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 20 de setembre de 2022, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022. Aquesta subvenció consta de dues línies i l’Ajuntament del Molar ha estat beneficiari segons el següent detall:

Línia 1:

- Tipus 1.1 Piscines: concedit un import de 6.253,98 euros per a finançar el servei de socorrisme de les piscines municipals.

- Tipus 1.2 Agent cívic: concedit un import de 6.088,62 euros per a finançar el servei d’agent cívic que va desenvolupar les seves tasques a les piscines municipals.

Línia 2 - Protecció salut pública: concedit un import de 8.236,23 euros per a finançar les despeses derivades de:

- Tipus 2.1 Servei de subministrament d’aigua de consum humà: les actuacions subvencionades corresponen a les analítiques d’aigua, a l’adquisició de productes per al tractament de l’aigua de consum, a la reparació de petites fuites de la xarxa d’abastament i a la neteja i desinfecció d’un dels dipòsits de capçalera.

- Tipus 2.2 Reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà: les actuacions subvencionades corresponen als serveis de desratització i desinsectació en la xarxa de clavegueram i en les dependències municipals.

- Tipus 2.4 Gestió d’animals domèstics abandonats: s’han realitzat actuacions sanitàries de control de les colònies de gats de carrer com esterilitzacions i tractaments antiparasitaris.

- Tipus 2.5 Neteja i desinfecció d’espais públics i equipaments municipals: les actuacions subvencionades han consistit amb el servei de neteja i desinfecció de les piscines municipals i l’adquisició de productes desinfectants per a les dependències municipals.

- Tipus 2.7 Equips de protecció individual: s’ha subvencionat l’adquisició d’equips de protecció individual per al personal de manteniment de l’Ajuntament.

- Tipus 2.8 Actuacions en relació al DEA: l'actuació subvencionada correspon a la quota de manteniment del desfibril·lador i la quota de connectivitat amb el SEM.

- Tipus 2.9 Condicionament del consultori mèdic: l’actuació subvencionada ha consistit en la substitució de les aixetes de la consulta del metge, de la consulta de la infermera i del lavabo.

Totes aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

 

Fotografies de les actuacions:

Fotografia de la reparació d’una petita fuita.

Nova aixeta instal·lada a la consulta del metge.

Nova aixeta de la consulta de la infermera.

Nova aixeta del lavabo del consultori mèdic.

Fotografies del dipòsit de capçalera després de la neteja i desinfecció.

 

Menu

Menú principal