SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER SINGULAR 2022

10/01/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER SINGULAR 2022

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 26 de juliol de 2022, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular corresponent a la convocatòria de 2022.

L'import de la subvenció és de 6.005,85 euros que es destinaran a finançar 3 activitats: la tradicional Festa de les Xiques, el 1r Aquatló del Molar i El Molartast.

Menu

Menú principal