SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SITUACIONS EXCEPCIONALS 2022

04/11/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SITUACIONS EXCEPCIONALS 2022

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 18 d’octubre de 2022, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals (anualitat 2022). Aquesta subvenció s’ha destinat a cofinançar dues actuacions:

1. Reparacions d’urgència del servei d’aigua potable: Les avaries van afectar al carrer Marquès de Tamarit i la Diputació de Tarragona ha concedit un import de 1.071,39 euros que suposa un 95% del cost total de la reparació.

2. Reparació d’urgència del servei de clavegueram:  L’avaria va afectar a l’escola pública Pius XII i la Diputació de Tarragona ha concedit un import de 3.057,67 euros que suposa un 95% del cost total de la reparació.

FOTOGRAFIES DELS TREBALLS REALITZATS: