Noticies

17/02/2023
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 14 de febrer de 2023, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023. En aquesta línia de subvenció, s'ha atorgat un import de 32.000,00 euros per al programa de despeses corrents contretes per l...
17/02/2023
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 29 de novembre de 2022, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i elements patrimonials (anualitat 2022). L...
10/01/2023
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 13 de desembre de 2022, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipi, anualitat 2022. L'import concedit és de 3.632,54 euros que es destinaran a...
10/01/2023
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 26 de juliol de 2022, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular corresponent a la convocatòria de 2022. L'import de la subvenció és de 6.005,85...
04/11/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 18 d’octubre de 2022, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals (anualitat 2022). Aquesta subvenció s’ha destinat...
15/09/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions culturals corresponent a l'anualitat 2022 per un import total de 8.573,00 euros . Aquesta línia de subvenció s'ha destinat a finançar l'actuació de...
19/07/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions culturals corresponent a l'anualitat 2022 per un import total de 8.573,00 euros . Aquesta línia de subvenció s'ha destinat a finançar l'actuació del...
30/06/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 23 de març de 2021, va concedir a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 corresponent al Programa d'inversions de l'anualitat 2021. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 15.627,00 euros...
30/05/2022
El Ministeri de l’Interior ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció PEN 2021 en l’adquisició de maquinaria per a emergències PAMEN en el pla d’actuació municipal en emergència nuclear al municipi del Molar per un import total de 32.602,49 euros i on el Ministeri de l’Interior finança el...
12/05/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions culturals corresponent a l'anualitat 2022 per un import total de 8.573,00 euros . Aquesta línia de subvenció s'ha destinat a finançar la ballada de...

Pàgines

Menu

Menú principal