Noticies

29/12/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions culturals corresponent a l'anualitat 2021. Aquesta línia de subvenció s'ha destinat a finançar l'espectacle familiar ofert per Latin Company el...
23/12/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions culturals corresponent a l'anualitat 2021. Aquesta línia de subvenció s'ha destinat a finançar la cercavila realitzada per la Xaranga La Murga que...
29/10/2021
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 5 d'octubre de 2021, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular corresponent a la convocatòria de 2021. L'import de la subvenció és de 975 euros que...
29/10/2021
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 26 d'octubre de 2021, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a restablir el béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2021. L'import de la subvenció és de 1.927,...
22/10/2021
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 27 d'octubre de 2020, va concedir a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 10.000,00 euros per a l'actuació de millores en el camí d'accés a la...
29/09/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions culturals corresponent a l'anualitat 2021. Aquesta subvenció s'ha destinat a finançar diversos actes de la Festa Major del municipi. En concret, les...
15/07/2021
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 27 d'octubre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 43.100,00 euros per l'adquisició d'un tractor, pel programa inversions...
22/03/2021
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 22 de desembre de 2020, va concedir a l'Ajuntament del Molar la subvenció per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals. S'ha atorgat un import de 27.651,37 euros amb un...
27/01/2021
L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va concedir a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2018-2020. L'import atorgat és de 51.083,00 euros i s'ha destinat a finançar el projecte de...
21/01/2021
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 3 de novembre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, corresponent a la convocatòria de...

Pàgines

Menu

Menú principal