SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS SEGURS I SALUDABLES ANY 2023

12/02/2024

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILIENTS SEGURS I SALUDABLES ANY 2023

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 14 de febrer de 2023, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2023.

 

L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, té diferents línies:

-  Piscines: import concedit de 8.442,99 euros, per finançar el servei de socorrisme a les piscines municipals. Pel qual s'ha contractat un socorrista per tal que dugui a terme la vigilancia de la piscina municipal.

-  Servei de subministrament d’aigua de consum humà: les actuacions subvencionades corresponen a les analítiques d’aigua, a l’adquisició de productes per al tractament de l’aigua de consum i a la neteja i desinfecció  dels dipòsits de capçalera: import concedit 7.975,99 euros.

 -  Actuacions en relació al DEA:  l'actuació subvencionada correspon a la quota de manteniment del desfibril·lador, import concedit 505,63 euros.

Menu

Menú principal