SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2019. Condicionament d’un tram de la vorera l’Avinguda Vilanova

08/05/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2019. Condicionament d’un tram de la vorera l’Avinguda Vilanova

La Diputació de Tarragona, per decret de Presidència de data 21 de març de 2023, autoritzar l'actualització de dades econòmiques relatives al projecte de la subvenció concedida a l'Ajuntament del Molar del Pla d’Acció Municipal 2019 (PAM 2019), a la línia de subvenció destinada al condicionament d’un tram de la vorera l’Avinguda Vilanova . L'import atorgat en aquesta línia de subvenció ascendeix a l'import de 13.577,80 euros .

 

Menu

Menú principal