SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM DESPESES CORRENTS 2023

17/02/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM DESPESES CORRENTS 2023

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 14 de febrer de 2023, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023. En aquesta línia de subvenció, s'ha atorgat un import de 32.000,00 euros per al programa de despeses corrents contretes per l'Ajuntament del Molar durant l'any 2023.

L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, es destinarà a finançar les següents despeses:

- Reparació, manteniment i conservació d'infraestructures i d'edificis de titularitat municipal.

- Subministraments d'energia elèctrica.

- Combustibles i carburants.

- Assegurances.

- Gestoria.

- Prevenció de riscos.

- Equips per a processos d’informació.

- Material d’oficina i material informàtic no inventariable.

Menu

Menú principal