SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – DIGITALITZACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT 2022

10/01/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – DIGITALITZACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT 2022

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 13 de desembre de 2022, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipi, anualitat 2022.

L'import concedit és de 3.632,54 euros que es destinaran a finançar l’adquisició d’un servidor, un SAI i un dispositiu NAS per tal de garantir la seguretat de la informació.

 

S'adjunten imatges dels equips: