SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA 2021

04/02/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA 2021

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 24 de desembre de 2021, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció per la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2021. Aquesta subvenció consta de diferents línies i l’Ajuntament del Molar ha estat beneficiari de les línies 2 i 4, segons el següent detall:

Línia 1 Incendis: línia no concedida.

Línia 2 PAESC: concedit un import de 19.374,00 euros per al finançament de l’execució d'instal·lacions fotovoltaiques a edificis municipals.

Línia 3 Biomassa: línia no sol·licitada.

Línia 4 Residus: concedit un import de 9.325,93 euros per al finançament de diverses accions per al foment de la recollida selectiva i prevenció de residus.

 

Menu

Menú principal