SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SALUT PÚBLICA 2021

04/02/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SALUT PÚBLICA 2021

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021. Aquesta subvenció consta de dues línies i l’Ajuntament del Molar ha estat beneficiari segons el següent detall:

 

Línia 1 - Piscines: concedit un import de 5.955,54 euros per a finançar el servei de socorrisme i un import de 4.953,30 euros per a finançar el servei d’agent cívic.

 

Línia 2 - Protecció salut pública: concedit un import de 7.655,87 euros per a finançar les despeses derivades de:

  • Servei de subministrament d’aigua de consum humà.
  • Reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà.
  • Esterilitzacions de gats de carrer.
  • Productes desinfectants i gel hidroalcohòlic (Covid19).
  • Equips de protecció individual.
  • Manteniment del desfibril·lador i connectivitat amb el SEM.
  • Condicionament del consultori mèdic.

 

Menu

Menú principal