SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM DESPESES CORRENTS 2022

08/03/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM DESPESES CORRENTS 2022

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 22 de febrer de 2022, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023. En aquesta línia de subvenció, s'ha atorgat un import de 32.000,00 euros per al programa de despeses corrents contretes per l'Ajuntament del Molar durant l'any 2022.

L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, es destinarà a finançar les següents despeses:

- Reparació, manteniment i conservació d'infraestructures i d'edificis de titularitat municipal.
- Material d'oficina.
- Subministraments d'energia elèctrica.
- Assegurances.
- Equips per a processos d’informació.

Menu

Menú principal