SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà

21/01/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 3 de novembre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, corresponent a la convocatòria de 2020.

L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, és de 2.411,26 euros i s'han destinat a finançar les analítiques d'aigua per al control dels dipòsits de capçalera, de la xarxa i de les aixetes dels consumidors. També s'ha finançat l'adquisició dels productes per al tractament de l'aigua potable i la neteja d'un dels dos dipósits de capçalera.