SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - ADQUISICIÓ DE TRACTOR (PAM 2020-2023)

15/07/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - ADQUISICIÓ DE TRACTOR (PAM 2020-2023)

 

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 27 d'octubre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 43.100,00 euros per l'adquisició d'un tractor, pel programa inversions per l'Ajuntament del Molar anualitat 2020.


L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, s'ha destinat a finançar l'adquisició d'un tractor.