SUBVENCIÓ D'ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ DE PLAGUES I RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS

14/03/2019

SUBVENCIÓ D'ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ DE PLAGUES I RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament del Molar de 1.810,93 euros, per a finançar actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats. Convocatòria de 2018.