SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Activitats culturals per a ajuntaments de fins a 5.000 habitants

09/12/2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Activitats culturals per a ajuntaments de fins a 5.000 habitants

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 14 de juny de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a programes d'activitats culturals dels ajuntaments fins a 5.000 habitants, corresponent a la convocatòria de 2019.

L'import de la subvenció és de 1.460,91 euros i es destinen a finançar l'elaboració d'un video de format spot per a la difusió del nou Centre d'interpretació de la batalla de l'Ebre a la Mina Lussa. Podeu veure el video al següent enllaç:

https://www.femturisme.cat/ca/establiments/el-molar-centre-dinterpretacio-mina-loussa-linda-mariquita