SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular

18/02/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 17 de desembre de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a activitats culturals i d'interès ciutadà de caracter singular corresponent a la convocatòria de 2019.

L'import de la subvenció és de 1.347,40 euros i s'han destinat a finançar la tradicional Festa de les Xiques.