SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Activitats esportives de caràcter singular

09/12/2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Activitats esportives de caràcter singular

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 22 d'octubre de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció destinada als ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular, corresponent a la convocatòria de 2019. L'import de la subvenció és de 671,16 euros i es destinen a finançar l'organització de la cursa BTT Open Tarragona.