SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Actuacions per a la gestió d'espècies plaga

10/12/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Actuacions per a la gestió d'espècies plaga

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 24 de novembre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per actuacions destinades a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, corresponent a la convocatòria de 2020.

L'import concedit de la subvenció és de 1.551,07 euros i s'han destinat a finançar el control de la plaga de la processionària del pi i el control bimensual de plagues mitjançant desratització i desinsectació dels edificis i equipaments municipals, així com també de la xarxa de clavegueram.