SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Gestió dels riscos per a la salut derivats de plagues urbanes

19/02/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Gestió dels riscos per a la salut derivats de plagues urbanes

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 14 d'agost de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos derivats de les plagues urbanes (artòpodes i rossegadors) i gestió dels gossos i gats abandonats, corresponent a la convocatòria de 2019.

L'import de la subvenció és de 1.524,99 euros i s'han destinat a finançar l'esterilització de gats i el control de plagues en els edificis municipals i en la xarxa de serveis.