SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà

18/02/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 14 de juny de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars de valor cultural, corresponent a la convocatòria de 2019.

L'import de la subvenció és de 5.000,00 euros i s'han destinat a finançar la rehabilitació de la planta primera de l'edifici de la Mina Linda Mariquita.