SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Millora de les instal·lacions i equipament del consultori mèdic

10/12/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Millora de les instal·lacions i equipament del consultori mèdic

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern d'1 de desembre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a la millora de les instal·lacions i equipament del consultori mèdic, corresponent a la convocatòria 2020.

L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, és de 2.284,89 euros i s'han destinat a:

- Adquisició d'una taula per a la consulta del metge.

- Adquisició d'una llitera elèctrica per a la consulta del metge.

- Instal·lació del mòdul de comunicació bidireccional amb el Sistema d'Emergències Mèdiques del desfibril·lador, del sistema de monitorització de l'estat del desfibril·lador i mecanització per a la integració del sistema de comunicació.