SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2018. PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS

12/04/2019 Actualitat

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2018. PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS

La Diputació de Tarragona, per Acord de la Junta de Govern de data 25 de maig de 2018, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal 2018. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 29.000,00 euros per al programa de despeses corrents contretes per l'Ajuntament del Molar durant l'any 2018.