SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2018. PROGRAMA D'INVERSIONS

13/08/2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2018. PROGRAMA D'INVERSIONS

La Diputació de Tarragona, per Acord de la Junta de Govern de data 25 de maig de 2018, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal 2018. L'import atorgat dins la línia del Programa d'inversions fou de 10.457,00 euros que s'han destinat al projecte de Condicionament de la Plaça de la Font.