SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2019. Sosteniment del lloc de secretaria intervenció

27/01/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2019. Sosteniment del lloc de secretaria intervenció

La Diputació de Tarragona, per decret de Presidència de data 23 de maig de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal 2019 per a la línia de subvenció destinada al sosteniment del lloc de secretaria intervenció. L'import atorgat en aquesta línia de subvenció ascendeix a l'import de 5.000,00 euros.