SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PEXI 2018

21/08/2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PEXI 2018

La Diputació de Tarragona, per Acord de la Junta de Govern de data 21 de setembre de 2018, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del programa específic d'obres pel sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrónica (PEXI) de l'anualitat 2018. Les actuacions subvencionades van ser:

1. Renovació de la xarxa de comptadors i instal·lació d'un rentaulls de peu, amb un pressupost de 3.960,02 €, dels quals 3.284,00 € són subvencionats per la Diputació de Tarragona.

2. Renovació equips informàtics amb un pressupost de 3.165,60 €, dels quals 3.000,00 € són subvencionats per la Diputació de Tarragona.