SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Projecte museogràfic de la mina Linda Mariquita

30/10/2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Projecte museogràfic de la mina Linda Mariquita

La Diputació de Tarragona, per Decret de Presidència de data 19 de juliol de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar una subvenció nominativa de la secció de Cultura per un import de 30.000 euros que s'han destinat al Projecte de museïtzació i centre d'interpretació de l'entorn de la sanitat a la batalla de l'Ebre.