SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Protecció de la salut pública amb motiu de la COVID19

15/01/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Protecció de la salut pública amb motiu de la COVID19

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 20 d'octubre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció amb matèria de protecció de la salut pública amb motiu de la COVID19, corresponent a la convocatòria 2020.

L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, és de 8.050,30 euros i s'han destinat a finançar les següents actuacions:

- Vigilància als espais públics i als edificis municipals.

- Seguretat a la piscina municipal.

- Adquisció d'equips de protecció individual.

- Neteja i desinfecció d'espais i instal·lacions municipals.

Menu

Menú principal