SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Vigilància dels usuaris de la piscina municipal

09/12/2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Vigilància dels usuaris de la piscina municipal

La Diputació de Tarragona, per Decret de Presidència de data 14 d'agost de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció destinada al finançament d'actuacions de vigilància dels usuaris de piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, corresponent a la convocatòria de 2019 i mitjançant concurrència competitiva.

L'import d'aquesta subvenció és de 4.956,09 euros i l'Ajuntament del Molar els destina a finançar el servei de socorrisme de la piscina municipal durant el període que romàn oberta al públic.