SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - Dinamització territorial 2018-2019

27/01/2021

SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - Dinamització territorial 2018-2019

EL Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució de la Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, va concedir a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a la dinamització territorial 2018-2019. L'import atorgat és de 39.708,48 euros i s'ha destinat a finançar la Rehabilitació i museïtzació de l'edifici 1 de la mina "Linda Mariquita".

http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Presidencia/presidencia_c2.jpg